Környezetvédelem

Ne károsítsunk, ne ártsunk, őrizzük meg felelősséggel környezetünket! A mi cégünk erre törekszik, és a Tiéd?

A környezet védelme, az okozott károk felszámolása, a káros hatások megszüntetése, a károkozás mindenkori megelőzése minden ember számára kötelező!

Amit kínálunk:

 • Elkészítjük szabályzatát, munkahelye kockázatértékelését (biológiai, kémiai, fizikai), és összeállítjuk jelentését

 • Oktatunk.

 • Az általunk készített környezetvédelmi dokumentációk megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.

 • Veszélyes hatású anyagok kezelése, dokumentációk elkészítése.

 • Hulladék kezelése, gyűjtésével kapcsolatos dokumentáció összeállítása, ellenőrzése

 • Szabályzatok aktualizálása

 • szennyvíz elvezetésével kapcsolatos mérési eredmények értékelése

 • éves hulladék, levegő tisztaságvédelmi, vízminőség védelmi adatszolgáltatás és anyagmérleg elkészítésének koordinálása

 • környezetvédelmi bejárás igény szerint, és dokumentálása

 • szakértői tevékenységhez kötött vizsgálatok és dokumentumok elkészítésének koordinálása

 • igény szerint kapcsolattartás a hulladék újrahasznosítóval

 • Tanácsadás a környezetvédelmi kockázatok minimalizálásért.

 • Naprakész alapdokumentumok.

Óvjuk meg együtt a környezetünket, amiben élünk, egy tisztább holnapért!

Szaktudásunkkal őrzünk, és megelőzünk a munka, tűz és környezetvédelem területén. Fontos szempontnak tartjuk, hogy a munkavállaló egészségével közvetlenül összefüggő munka-egészségügyi, környezet-egészségügyi kérdésekben is rendelkezésére álljunk.