tűzvédelem

Tűzvédelem

A tűzvédelem fontossága

A tűz elleni védekezés minden vállalkozásban kötelező. Napjainkban sokféle, hatékony megoldás létezik a tűzvédelem terén.

„Jó-lét a tűz ereje, míg felette ember őrködik
S míg alkotó munkát mível, az őserő segélyével.
De ha láncát tépi el, szörnyű, mint az erő, mivel
A természet lánya vad, ha maga útján lett szabad.
Jaj, ha kötőféke vesztve terjed, nő hirtelen
És a népes utcán messze dúl a tűz-veszedelem,
Mert mit ember alkot össze, gyűlöli az őselem.”
Johann Wolfgang Goethe: Tűz és ember

A tűzvédelem érdekében mindenkinek tudnia kell a megelőzési szabályokat, és az esetleges tűz kitörése esetén a tűzoltási teendőket, valamint a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket. Ötnél nagyobb létszám foglalkoztatása, illetve 50 főnél nagyobb befogadó képességű létesítmény üzemeltetése esetén a munkáltató tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett.

Ezért mi gondoskodunk arról, hogy a munkavállalók, valamint a létesítményt igénybe vevők a tűzvédelmi szabályzat tartalmát ismerjék és betartsák.

Tűzvédelem Debrecenben és országszerte

Cégünk szakértő társ a tűzvédelemben, így minden vállalkozás számára garantálni tudunk:
 • személyre szabott, általunk készített szabályzatot,
 • a kiürítés számítását,
 • tűzveszélyességi osztályba való besorolást,
 • tűzvédelmi tanácsadást igény szerint,
 • tűzvédelmi szakvizsga megszerzéséhez szükséges tanfolyam és vizsga megszervezését,
 • szakhatósággal való kapcsolattartást és képviseletet
 • időszakos helyszíni bejárást és a dokumentációk elkészítését,
 • személyre szabott, általunk készített Tűzriadó Terv.

Az integrált hatóság  a hivatásos katasztrófavédelmi szerven belül a tűzvédelem, a polgári védelem és az  iparbiztonság szakterületeit foglalja magába. A szakterületek egységes szervezetbe építésével létrejött az integrált hatósági feladatellátás.

Néhány hatósági terület, amelyben a katasztrófavédelmi kirendeltségek járnak el:
 • tűzvédelmi kötelezettségek megállapítása
 • a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartásának ellen őrzése;
 • tevékenység, üzemeltetés, munkavégzés megtiltása;
 • eltérés engedélyezése a tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóság beavatkozásával kapcsolatos előírások alól;
 • beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések engedélyezése (létesítés, használatbavétel);
 • kötelező hatósági egyeztetések lefolytatása;
 • tűzoltó készülék karbantartás és felülvizsgálat tevékenység végzésének helyszíni ellenőrzése;
 • eljárás a beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata,
 • továbbá a tűzátjelzés fogadása ügyében.

Korunk folyamatosan fejlődő technikai, technológiai innovációi, új szervezeti struktúrái, az új jogszabályok és egyéb szabályozók megalkotásai új kihívások, biztonságtudatunkat formáló szemléletmódunk további alakítása elé állította társadalmunk és gazdaságunk szereplőit.
Az ebben való biztonságos eligazodásban nyújt professzionális támogatást a Hazmat Kft. Szem előtt kell tartanunk, hogy a preventív intézkedések költségei lényegesen alacsonyabbak, mint egy káreseménnyel kapcsolatos helyreállításnak költségigényei, és a szabálytalanság mértékétől függő tűzvédelmi bírság tételei.

Egy kis érdekesség:

Az embereket a tűzről gondolkodva ambivalens érzések kerítik hatalmukba. Mert a tűz lehet az ember barátja, de lehet akár az egyik legpusztítóbb ellensége. Olyan erő, amelytől ősidők óta tart.

Sokaknak túlzóan hangozhat, de történelmi források szerint már őseink is óvatosan viseltettek a tűz használatánál, hiszen az ókori Egyiptomban, mintegy négyezer évvel ezelőtt már előírták az oltóvödrök készenlétben tartását, míg Hammurapi babiloni király törvénykönyvének egyik pontja szigorúan büntette, ha tűzvészkor a segíteni érkezett szomszédok elloptak valamit a károsult házából.

Az első magyar tűzvédelmi előírásként Szent István rendelkezését tartjuk számon, de igazán a XX. század ipari fejlődése gyorsította a tűzvédelem rohamos fejlődését. Fejlesztették a tűzoltótechnikát, fizetett, hivatásos tűzoltóságokat hoztak létre. 2000-ben megalakult a katasztrófavédelem, amely 2012. január 1-től integrált, állami feladatként látja el Magyarország tűzvédelmét.

Szolgáltatásunk elsődleges célja, összhangban a hatóság céljával nem lehet más, mint: a tragédiák elkerülése.

Készülj fel velünk a meleg helyzetekre!

Szaktudásunkkal őrzünk, és megelőzünk a munka, tűz és környezetvédelem, és a járványügy területén.

Aktualitásainkért kövess minket a Facebook-on!